Blog

Doanh thu tài chính là gì? (cập nhật 2023)

Có thể nói, đối với một doanh nghiệp, doanh thu luôn được đặt lên hàng đầu. Vì mức thu nhập ảnh hưởng rất lớn đến địa vị của doanh nghiệp, ngoài ra nó còn là căn cứ để xác định lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp. Doanh thu tài chính là một bộ phận quan trọng trong thu nhập doanh nghiệp. Vậy thu ngân sách là gì? Để bạn đọc hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc qua bài viết sau:Thu ngân sách là gì? (cập nhật năm 2022).

Doanh Thu Tài Chính Là Gì?

Bạn đang xem: Doanh thu tài chính

Doanh thu tài chính là gì? (cập nhật năm 2022)

1. Khái niệm lợi ích

Thu nhập là tổng số tiền mà một cá nhân, tổ chức thu được trong quá trình mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc các hoạt động khác. Có thể làm báo cáo bán hàng.

Thu nhập kinh doanh bao gồm lợi nhuận từ việc cung cấp dịch vụ, thu nhập bán hàng, thu nhập từ hoạt động tài chính và lợi nhuận hoạt động nội bộ hoặc thu nhập đặc biệt. Ở đâu:

– Thu nhập từ bán hàng cung cấp dịch vụ

là tất cả lợi nhuận kiếm được từ việc bán mặt hàng đó, bao gồm tiền gốc và phụ phí, nếu có.

– Doanh thu nội bộ

Là tiền thu được từ việc bán sản phẩm, hàng hóa và tiêu dùng nội bộ giữa các đơn vị trong một doanh nghiệp hoặc tập thể.

– Thu nhập tài chính:

 • Thu nhập cho thuê.
 • Lãi suất: trả góp, đầu tư trái phiếu, lãi cho vay, lãi tiền gửi…
 • Chênh lệch lợi nhuận do chuyển nhượng vốn, mua bán ngoại hối.
 • Giao dịch chứng khoán.
 • Cho thuê hoặc chuyển nhượng cơ sở hạ tầng.
 • Xem thêm: Trang trại nuôi bò khủng của lão nông Hà Nội, mỗi năm lãi 2-2,5 tỷ

  – Thu nhập bất thường

  Số tiền phát sinh từ các hoạt động không thường xuyên như: bán vật tư và hàng hóa dư thừa, phân phối công cụ, các khoản đến hạn nhưng không phải trả, thanh lý tài sản…

  Theo Chuẩn mực kế toán 14, các loại thu nhập được phân loại như sau: Thu nhập phân loại theo nội dung, thu nhập bao gồm:

  – Thu nhập bán hàng: Là thu nhập từ bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hoá, mua bán bất động sản đầu tư.

  – Thu nhập từ dịch vụ lao động: Là thu nhập có được do thực hiện công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng trong một hoặc nhiều kỳ kế toán như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê tài sản cố định theo quy định của pháp luật. Cho thuê hoạt động…

  – Thu nhập bán hàng nội bộ: Là khoản thu nhập do số lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nội bộ doanh nghiệp và là khoản thu được lợi ích kinh tế do bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp dịch vụ. Các công ty, công ty dựa trên giá bán nội bộ.

  – Doanh thu tài chính: Là khoản thu nhập mà công ty có được từ các khoản thu nhập tài chính như tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia.

  2. Doanh thu tài chính là gì?

  Thu nhập từ hoạt động tài chính là thu nhập phát sinh từ hoạt động đầu tư tài chính hoặc hoạt động vốn. Thu nhập tài chính bao gồm tiền lãi (lãi cho vay, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, hối phiếu, lãi chuyển nhượng chứng khoán, lãi chuyển đổi ngoại tệ từ việc bán), thu nhập cho thuê bất động sản, cổ tức nhận được, lợi nhuận được chia cho công ty liên doanh, vốn lãi chuyển nhượng, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ và thu nhập khác (thu nhập từ bán bất động sản, giá cho thuê đất).

  3. Thu ngân sách bao gồm những gì?

  Doanh thu tài chính bao gồm:

  • Lãi: lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, lãi chuyển tiền, chiết khấu thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ;…
  • Phân phối lợi nhuận;
  • Thu nhập từ hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
  • Thu hồi hoặc thanh lý các khoản góp vốn liên doanh, liên kết, đầu tư vào công ty con, thu nhập từ các khoản đầu tư vốn khác;
  • Thu nhập từ hoạt động đầu tư khác;
  • Tỷ giá hối đoái;
  • Lợi nhuận bằng cách bán ngoại tệ;
  • Sự khác biệt trong chuyển tiền;
  • Thu nhập tài chính khác
  • 4. Nguyên tắc kế toán doanh thu hoạt động tài chính

   a) Tài khoản 511 dùng để phản ánh thu nhập từ hoạt động đầu tư bhtg việt nam được đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và thu nhập từ hoạt động tài chính khác của đơn vị, bao gồm: :

   Xem thêm: Các cách bảo quản cháo cho bé qua đêm an toàn và giữ nguyên dinh dưỡng

   – Tiền lãi từ việc mua trái phiếu, trái phiếu;

   – Lãi tiền gửi có kỳ hạn;

   – Thu nhập từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác, bao gồm cả lãi từ việc thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

   – Thu nhập tài chính khác, chẳng hạn như tiền lãi trên tài khoản séc, đầu tư danh mục đầu tư và thu nhập tài chính khác.

   b) Thu nhập hoạt động tài chính phản ánh tại chỉ tiêu này là thu nhập thực hiện trong kỳ hiện hành, được ghi nhận khi giao dịch phát sinh và được xác định theo giá trị hợp lý khi có khả năng tạo ra lợi ích kinh tế. Số tiền mà bạn được hưởng, cho dù khoản thanh toán đã hoặc sẽ được nhận hay chưa.

   c) Tài khoản 515 phải được hạch toán chi tiết theo hai đối tượng: Thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi và thu nhập hoạt động tài chính khác, đồng thời theo dõi chi tiết theo từng khoản đầu tư và kỳ đầu tư.

   d) Đối với bán khoản đầu tư, doanh thu được ghi nhận là chênh lệch giữa giá bán và giá vốn, trong đó giá vốn là giá trị ghi sổ theo phương pháp bình quân gia quyền được xác định sử dụng , giá bán được tính dựa trên giá trị hợp lý của số tiền nhận được.

   đ) Đối với tiền lãi đầu tư nhận được từ việc đầu tư vào trái phiếu, trái phiếu hoặc các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác, chỉ phần tiền lãi trong kỳ mà đơn vị mua lại khoản đầu tư đó được ghi nhận là thu nhập hiện tại và thu nhập đầu tư phát sinh từ thu nhập đầu tư dồn tích trước khi đơn vị mua lại khoản đầu tư được ghi nhận là giảm giá gốc của khoản đầu tư.

   e) Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ chi phí liên quan đến việc đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi trong kỳ vào tài khoản bên nợ thuộc đối tượng 5151 – Thu nhập đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi, để xác định hoạt động của thu nhập từ hoạt động đầu tư và các khoản tiền tạm thời nhàn rỗi… Trên cơ sở đó, một phần thu nhập từ hoạt động tài chính được rút ra để trang trải chi phí hoạt động và được đưa vào dự phòng nghiệp vụ.

   g) Doanh thu toàn bộ hoạt động tài chính được kết chuyển vào Tài khoản 911 – Xác định kết quả hoạt động kinh doanh, trừ thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi phát sinh trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của đơn vị.

   Trên đây là câu trả lời của chúng tôi về Doanh thu tài chính là gì? (cập nhật năm 2022). Trong quá trình tìm kiếm, nếu bạn cần một công ty luật hướng dẫn giải quyết các vướng mắc pháp lý, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

   Xem thêm: TOP 5 sữa tiểu đường Nhật Bản tốt nhất năm 2021

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button