Blog

Dự phóng báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

Báo cáo lãi lỗ (bod) dự báo là một báo cáo tài chính quan trọng trong việc ra quyết định phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Hôm nay hãy cùng biseco tìm hiểu về “Dự báo báo cáo tài chính doanh nghiệp” nhé!

Thông tin chung về báo cáo tài chính dự kiến

Khái niệm

Theo quy định của Thông tư 200, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là dự báo của báo cáo tài chính hợp nhất. Nó dùng để phản ánh tình hình kinh doanh và tiến độ kinh doanh của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

Bạn đang xem: Dự phóng báo cáo tài chính

Xem thêm: Sữa dành cho trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi Vinamilk Dielac Alpha 1

Báo cáo tài chính dự báo được lập trên nguyên tắc cân đối giữa các yếu tố:

 • Thu nhập tương ứng với mức chi tiêu của doanh nghiệp
 • Hiệu quả kinh doanh được tính theo công thức: tổng thu nhập ròng = tổng chi phí + tổng lợi nhuận
 • Ở đâu:

  + Thu nhập ròng được tính bằng chênh lệch giữa tiền bán hàng và các khoản giảm trừ trong kinh doanh.

  Xem thêm: Các thực phẩm giúp ổn định đường huyết tốt cho người bệnh tiểu đường

  + Khoản khấu trừ được tính bằng tổng các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại và thuế doanh nghiệp. Đặc biệt là thuế tiêu thụ và thuế xuất nhập khẩu

  Lợi ích khi sử dụng

  Bảng dự báo giúp doanh nghiệp nắm được thông tin về hiệu quả kinh doanh:

  • Lãi lỗ của doanh nghiệp
  • Đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch
  • Lợi nhuận doanh nghiệp và những lý do ảnh hưởng đến sự thay đổi lợi nhuận
  • Từ đó, doanh nghiệp dễ dàng và kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp. Thiết lập và phát triển các hoạt động kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp

   Xem thêm: Nhận biết dấu hiệu mang thai 2 tuần đầu

   Đặt mục tiêu dự báo tài chính

   Doanh thu

   • Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được cộng dồn vào sổ cái trong kỳ báo cáo. Ghi Có TK 511 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. và ghi có mục tiêu bán hàng nội bộ vào tk 512
   • Các khoản khấu trừ thu nhập. Khoản khấu trừ này được ghi vào sổ cái hoặc nhật ký sổ cái. Và lũy kế trong năm báo cáo. Số tiền này được ghi nợ vào tk511 với mục tiêu cung cấp dịch vụ bán hàng. Cũng được ghi có tương ứng vào tk521, tk333: Các khoản khấu trừ thu nhập; Thuế và các khoản phải nộp khác cho Nhà nước” (tk3331, 3332, 3333)
   • Thu nhập tài chính. Nợ tài khoản này vào tài khoản 515 và ghi có vào tài khoản 911 đối với thu nhập hoạt động tài chính
   • Thu nhập khác. Nợ TK 711 cùng với các chỉ tiêu doanh thu khác. và được hạch toán vào tài khoản 911 trên sổ cái hoặc nhật ký sổ cái trong kỳ báo cáo
   • Giá vốn hàng bán. Điều này ghi có tài khoản 632, ghi nợ tài khoản 911 và chỉ tiêu giá vốn hàng bán.
   • Chi phí

    • Chi phí tài chính. Chi phí này được ghi có vào tk635, ghi nợ vào tk911, chỉ tiêu là chi phí tài chính
    • Chi phí lãi vay. Khoản phí này phải tuân theo sổ cái phụ được đánh dấu 635 như một khoản phí tài chính.
    • Chi phí bán hàng. Khoản này được hạch toán vào TK 641 và hạch toán vào chỉ tiêu chi phí bán hàng của TK 911.
    • Chi phí kinh doanh. Phí này được hạch toán vào tài khoản 642 và hạch toán vào tài khoản 911 cùng với phí quản lý
    • Chi phí khác. Khoản phí này tích lũy trong khoảng thời gian báo cáo của sổ cái hoặc mục nhật ký sổ cái. Nợ TK 811 và các khoản mục chi phí khác hạch toán TK 911
    • Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Phí này được tính dựa trên tổng của các chủ nợ tài khoản 821 và các bên nợ tài khoản 911 trong sổ phụ của tài khoản 821.
    • phân tích dự đoán bctc

     • Phân tích các xu hướng trong quá khứ
     • Mức hiệu suất kinh tế vĩ mô dự kiến
     • Cạnh tranh thị trường
     • Chính sách quản lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button