Blog

TRUNG TÂM GEC

Hoàn thiện phương pháp hạch toán lợi thế kinh doanh

Hoàn thiện phương pháp hạch toán lợi thế kinh doanh hiện nay của Việt Nam

Bùi Công Khánh

Lợi thế thương mại

 1. Câu trả lời về Chiến lược Doanh nghiệp
 2. Trên bình diện quốc tế, “lợi thế thương mại” sinh ra từ hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp đã xuất hiện từ rất sớm. Trong quá trình phát triển của kế toán, nhiều phương pháp kế toán khác nhau và xử lý lợi thế thương mại đã xuất hiện. Mua lại doanh nghiệp từ IAS 22 (1993) đến IAS 22 (1998) đến IFRS 3 (2004). Trong đó, ias đưa ra phương pháp xử lý rất rõ ràng và cụ thể đối với việc xử lý lợi thế thương mại trong từng giai đoạn phát triển.

  Bạn đang xem: Lợi thế thương mại là gì

  Xem thêm: Mang thai 6 tháng mẹ bầu tăng bao nhiêu cân thì đúng chuẩn

  Xem thêm: Ăn lựu khi mang thai có tốt cho thai kỳ? Mẹ cần lưu ý gì khi ăn?

  Ở Việt Nam, khái niệm “lợi thế thương mại” (lttm) lần đầu tiên xuất hiện trong hệ thống kế toán doanh nghiệp, được ban hành bởi Nghị quyết số. Ngày được đề cập trong nghị quyết btc là 30/12/1999. Chi tiết như sau:

  • Theo NQ 1141 ngày 11/01/1995 tc/qd/cĐkt: Lợi thế thương mại là giá trị cộng thêm vào giá thực tế của TSCĐ hữu hình do tính dễ dàng giao dịch tại địa điểm, uy tín của khách hàng, doanh nghiệp Phí bổ sung Danh tiếng, v.v.
  • Theo Nghị quyết 166/qd-btc ngày 30/12/1999: Lợi thế thương mại là khoản thanh toán phần chênh lệch mà doanh nghiệp phải trả thêm (phần chênh lệch trả thêm = giá mua – giá trị thẩm định của tài sản). Giá trị thực tế) khác với giá trị được thẩm định thực tế của một tài sản khi một doanh nghiệp mua lại, tiếp quản, mua lại hoặc sáp nhập với một doanh nghiệp khác. Lợi thế này được hình thành do sự ưa chuộng về địa điểm kinh doanh, danh tiếng và uy tín đối với khách hàng, trình độ tay nghề của lực lượng lao động, cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp, v.v.
  • Đến năm 2001, Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 “Tài sản cố định vô hình” lại đề cập đến lợi thế thương mại (dn) phát sinh từ việc mua lại doanh nghiệp. Chi tiết như sau:
  • LTTM là tài nguyên vô hình mà một công ty có được thông qua việc mua bán hoặc sáp nhập, được liệt kê là LTTM trong nhật ký mua lại.
  • Lttm phát sinh từ việc mua lại hoặc sáp nhập mua lại xuất hiện dưới dạng khoản thanh toán của người mua cho lợi nhuận trong tương lai.
  • Các khoản chi phí không hình thành tài sản vô hình nhưng tạo ra lợi nhuận trong nội bộ doanh nghiệp nhằm mục đích tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhưng không thỏa mãn định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận của chuẩn mực này. Lttm được tạo nội bộ không được công nhận là tài sản vì nó không phải là tài nguyên có thể xác định được, không thể đo lường một cách đáng tin cậy và không được kiểm soát. “
  • Theo chuẩn mực, nếu tài sản vô hình trong quá trình sáp nhập không đáp ứng các định nghĩa và điều kiện ghi nhận tài sản vô hình đó sẽ trở thành lợi thế thương mại nhưng không quy định cách ghi nhận và xử lý lttm thì có tính chất thu mua.

   • Cho đến năm 2002, Thông tư số 55/2002/tt-btc gọi lợi thế thương mại là chênh lệch giữa giá mua và giá trị sổ sách của tài sản được một đơn vị mua lại.
   • Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 11 (vas-11) – “Hợp nhất kinh doanh” năm 2005 cũng đề cập đến lttm như sau:
    • lttm có nghĩa là lợi ích kinh tế trong tương lai. Hợp đồng tương lai từ tài sản không xác định và không được ghi nhận riêng.
    • Tại ngày mua, bên mua ghi nhận tài sản hình thành từ việc hợp nhất kinh doanh là tài sản; và xác định giá trị ban đầu của toàn bộ tài sản theo giá gốc, tức là giá phí hợp nhất và các tài sản, nợ phải trả có thể xác định được và các tài sản có thể xác định được khác mà bên mua sẽ được hưởng , khoản chênh lệch giữa giá trị hợp lý thuần của khoản nợ phải trả và khoản nợ tiềm ẩn. Lee>

     Theo chuẩn mực này, một khoản nợ phát sinh trong hợp nhất kinh doanh thể hiện khoản thanh toán của bên mua để thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ những tài sản không đủ điều kiện ghi nhận và không thể xác định rõ ràng.

     Xem thêm: Mang thai 6 tháng mẹ bầu tăng bao nhiêu cân thì đúng chuẩn

     Xem thêm: Ăn lựu khi mang thai có tốt cho thai kỳ? Mẹ cần lưu ý gì khi ăn?

     1. Tính đến lợi thế kinh doanh hiện tại
     2. Xem thêm: Tác dụng của sữa đậu nành có thật sự bổ dưỡng cho cơ thể?

      vCó nhiều phương pháp hạch toán khác nhau tương ứng với từng giai đoạn phát triển. Chi tiết như sau:

      • Các nghị quyết từ 1141 đến 166 ủng hộ việc vốn hóa và khấu hao các khái niệm lợi thế thương mại phát sinh từ việc sáp nhập dưới dạng tài sản vô hình.
      • Từ năm 2001, Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 “Tài sản cố định vô hình” đề cập đến lợi thế thương mại phát sinh từ việc mua lại một doanh nghiệp. Theo chuẩn mực này, lợi thế thương mại phát sinh từ việc mua lại một doanh nghiệp được hạch toán là trả trước dài hạn.
      • Theo văn bản số 55/2002/tt-btc về hướng dẫn kế toán doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng đề cập đến việc ghi nhận lợi thế thương mại phát sinh từ việc mua doanh nghiệp làchi phí hoãn lại dài hạn .
      • Theo thông tư 89/2002/tt-btc: Lợi thế thương mại được hạch toán vào tài khoản 242 – Chi phí trả trước dài hạn.
      • Theo văn bản số 21/2006/tt-btc: Lợi thế thương mại được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty mua, thời gian dài nhất không quá 10 năm.
      • Lợi thế thương mại đã được nhắc đến rất nhiều lần đủ để khẳng định vị trí quan trọng của thiện chí. Tuy nhiên, các quy định hiện hành của Việt Nam vẫn chưa phản ánh đầy đủ và xử lý đúng đắn lợi thế thương mại phát sinh từ hoạt động mua lại doanh nghiệp.

       Có thể thấy giữa Việt Nam và thế giới có sự khác biệt trong cách giải quyết các lợi thế thương mại, và vấn đề chúng ta gặp phải là lựa chọn cách nào hợp lý nhất với hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay.

       vLợi thế thương mại tiêu cực

       • Thông tư 55/2002/tt-btc hướng dẫn hạch toán giảm lợi thế thương mại. Do đó, lợi thế thương mại tiêu cực được xử lý theo cách tương tự theo cách tiếp cận tiêu chuẩnias 22 (1993):
       • Giảm giá trị tương đương của tài sản phi tiền tệ tương ứng cho đến khi loại bỏ chênh lệch.
       • Phần còn lại, nếu có, sẽ được ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện và được phân bổ dần vào doanh thu trong thời gian không quá 20 năm (trừ khi có lý do chính đáng).
       • Chuẩn mực số 04 “Tài sản cố định vô hình” có đề cập đến lợi thế thương mại âm nhưng không quy định.
       • Xem thêm: Mang thai 6 tháng mẹ bầu tăng bao nhiêu cân thì đúng chuẩn

        Xem thêm: Ăn lựu khi mang thai có tốt cho thai kỳ? Mẹ cần lưu ý gì khi ăn?

        Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, cách xử lý lợi thế thương mại như trên liệu có phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam? Bởi vì cho đến nay đã có hai lần sửa đổi IAS về cách giải quyết vấn đề này được thể hiện trong IAS 22 (1998) và IFRS 3 (2004).

        Xem thêm: Mang thai 6 tháng mẹ bầu tăng bao nhiêu cân thì đúng chuẩn

        Xem thêm: Ăn lựu khi mang thai có tốt cho thai kỳ? Mẹ cần lưu ý gì khi ăn?

        1. Đề xuất hoàn thiện phương pháp kế toán lợi nhuận kinh doanh
        2. Xem thêm: Mang thai 6 tháng mẹ bầu tăng bao nhiêu cân thì đúng chuẩn

         Xem thêm: Ăn lựu khi mang thai có tốt cho thai kỳ? Mẹ cần lưu ý gì khi ăn?

         Nhằm hoàn thiện phương pháp kế toán và lập báo cáo tài chính tài khoản “lợi thế thương mại” ở Việt Nam trong thời gian tới, tác giả đưa ra một số kiến ​​nghị sau:

         • Lợi thế thương mại phát sinh từ việc mua doanh nghiệp được coi là tài sản đặc biệt và được phân bổ trực tiếp vào chi phí sản xuất kinh doanh trong một thời gian hợp lý. Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 về Tài sản vô hình ban hành năm 2004, lợi thế thương mại được ghi nhận là chi phí hoãn lại dài hạn. Cách xử lý kế toán như vậy là do không tuân theo định nghĩa: “Tài sản vô hình tại thời điểm mua doanh nghiệp nếu không đáp ứng định nghĩa về tài sản vô hình và tiêu chí ghi nhận tài sản vô hình thì được coi là lợi thế thương mại”. Tuy nhiên, định nghĩa này cũng khẳng định “lợi thế thương mại” về bản chất là một tài sản. Mặt khác, giá trị của lợi thế thương mại tương đối lớn và được đánh giá là có tác động quan trọng đến lợi ích kinh tế trong tương lai, đôi khi còn lớn hơn giá trị hợp lý của tài sản phi tiền tệ của công ty bị mua lại. Do đó, việc ghi nhận lợi thế thương mại vào chi phí trả chậm dài hạn là chưa tối ưu và hơi gượng ép. Để giải quyết vấn đề này, tác giả đề xuất bổ sung tài khoản 215 mang tên “lợi thế thương mại” trong hệ thống kế toán Việt Nam. Đối tượng này được sử dụng để mua riêng một doanh nghiệp có bản chất là tài sản nhưng do khó ước tính một cách đáng tin cậy lợi ích kinh tế phát sinh trong tương lai nên không được hạch toán theo phương pháp giá gốc và được phân bổ dần trong một kỳ. theo thời gian khấu hao hợp lý.
         • Tài khoản 215 “Lợi thế thương mại” được kết cấu như sau: Tài khoản 215 “Lợi thế thương mại” phản ánh một loại tài sản đặc biệt nên có thể có số dư bên Nợ (lợi thế thương mại) hoặc số dư Có (lợi thế thương mại âm), và được liệt kê trên BCTC như một mục riêng trong phần “Tài sản dài hạn”.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button