Blog

Sơ đồ tổ chức công ty là gì? 5 kiểu sơ đồ tổ chức phổ biến

Doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ cũng cần phải có sơ đồ tổ chức rõ ràng với các mối quan hệ cấp bậc chặt chẽ. Sơ đồ tổ chức có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý của công ty. Vậy sơ đồ tổ chức công ty chính xác là gì?

Sơ đồ tổ chức là gì?

Một thuật ngữ khác cho sơ đồ tổ chức của công ty là sơ đồ tổ chức, hay trong tiếng Anh là cụm từ organogram. Đây là một sơ đồ trực quan mô tả cấu trúc bên trong của một công ty hoặc doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Sơ đồ bộ máy công ty

Vậy tầm quan trọng của sơ đồ tổ chức công ty là gì? Tạo sơ đồ tổ chức của công ty cũng là một cách gián tiếp để hình dung trách nhiệm và vai trò của mỗi cá nhân được thể hiện như thế nào trong cơ sở kinh doanh.

Nhìn vào bức tranh, nhân viên cũng sẽ biết công việc của mình được thực hiện như thế nào, ai là người quản lý, ai báo cáo và ai là người phụ trách công việc. Do đó, có thể nói rằng các mối quan hệ, phương thức giao tiếp và phương thức giao tiếp trong công việc cũng rõ ràng trong nháy mắt thông qua sơ đồ.

Đồng thời, từ sơ đồ tổ chức của công ty, bạn có thể đánh giá nội lực của công ty có phù hợp với mục tiêu và chiến lược đã hoạch định hay không. Từ đó, lãnh đạo có thể thấy rõ đóng góp của từng bộ phận có phù hợp với chiến lược của công ty hay không.

Sơ đồ tổ chức công ty phải thể hiện:

 • Sơ đồ thể hiện rõ ràng nhân viên, phòng ban, vị trí giữa các phòng ban, mối quan hệ tương tác/báo cáo và các kênh liên lạc chính thức;
 • Mô tả trách nhiệm cơ bản của từng bộ phận trong công ty;
 • Mô tả vai trò và quyền hạn của từng vị trí;
 • Hiển thị cách hoạt động của bộ phận.
 • Nguyên tắc thành lập sơ đồ tổ chức công ty:

  • Chỉ huy thống nhất: công việc do một người báo cáo và thống nhất;
  • Các nguyên tắc liên quan đến mục tiêu: cơ cấu tổ chức của công ty phải được cơ cấu theo mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp.
  • Nguyên tắc Hiệu quả: Sơ đồ tổ chức của công ty được thiết kế để mang lại hiệu suất tốt nhất với chi phí hành chính và điều hành thấp nhất
  • Nguyên tắc cân bằng: Phải có sự cân bằng về quyền hạn và trách nhiệm giữa các bộ phận. Đồng thời, nguyên tắc cân bằng còn thể hiện ở khối lượng công việc giữa các bộ phận
  • Nguyên tắc về tính linh hoạt: Sau khi sơ đồ được xây dựng, các phòng ban phải điều chỉnh và đáp ứng với các tác động bên ngoài để sơ đồ có hiệu quả.
  • Xem thêm: Tín đồ sữa chua Hạ Long không nên bỏ qua cách làm bánh sữa chua cực đơn giản

   Bây giờ bạn đã hiểu nguyên tắc của sơ đồ tổ chức công ty là gì? Chuyển sang phần tiếp theo – 5 Mẫu Sơ đồ Tổ chức Công ty Phổ biến.

   Mẫu sơ đồ tổ chức công ty

   Sơ đồ tổ chức công ty nhỏ

   Sơ đồ

   Sơ đồ thể hiện các chức năng và phân cấp của một nhóm nhân viên. Thông thường, có một Giám đốc điều hành đứng đầu bảng xếp hạng, tiếp theo là các Phó Giám đốc/Quản lý Khu vực. Với loại lưu đồ này, trách nhiệm của nhân viên được thể hiện rất cụ thể và nhân viên không thể tham gia vào việc ra quyết định của tổ chức.

   Sơ đồ tổ chức chức năng

   Các tính năng của Sơ đồ tổ chức công ty của mẫu sơ đồ chức năng này là gì? Điều đó có nghĩa là, có sự giao tiếp giữa các bộ phận và một nhân viên có thể được quản lý bởi nhiều giám sát viên khác nhau. Do đó, loại sơ đồ này khắc phục được vấn đề ngắt kết nối trong sơ đồ luồng do chuyên môn hóa quá mức. Mặt khác, nhược điểm của loại sơ đồ này là dễ dẫn đến mâu thuẫn, nhầm lẫn khi phân công nhiệm vụ và truyền đạt kết quả công việc.

   Sơ đồ tổ chức dự án

   là sơ đồ hiển thị các nhiệm vụ của nhân viên được giám sát bởi các nhóm chuyên trách và người quản lý dự án. Do đó, sẽ có một người quản lý (giám đốc) tương ứng với mỗi dự án và mỗi người quản lý có xu hướng làm việc độc lập để đạt được mục tiêu một cách dễ dàng.

   Sơ đồ tổ chức ma trận

   Sơ đồ ma trận là sự kết hợp giữa sơ đồ dự án và sơ đồ chức năng. Quyền của nhân viên khác nhau giữa các dự án trong hệ thống phân cấp. Điều này sẽ làm nổi bật tính linh hoạt và độc lập trong toàn hệ thống, nhưng vẫn duy trì quyền lực của người lãnh đạo.

   Sơ đồ tổ chức của công ty cổ phần

   Trước khi tìm hiểu mẫu sơ đồ tổ chức là gì của công ty cổ phần, bạn cần hiểu rõ về khái niệm công ty cổ phần. Đây là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân do các cổ đông thành lập. Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế tối đa.

   Sơ đồ tổ chức của công ty cổ phần thường được thành lập theo hai phương thức sau:

   Mô hình 1

   • Đại hội đồng cổ đông
   • Thành viên hội đồng quản trị
   • Trang tổng quan
   • Giám đốc
   • Tổng giám đốc
   • Lưu ý: Trường hợp số lượng cổ đông ít hơn 11 người và các cổ đông đều là tổ chức nắm giữ dưới 50% số cổ phần thì không cần thành lập ban kiểm soát.

    Mô hình 2

    • Đại hội thường niên
    • Thành viên hội đồng quản trị
    • Giám đốc
    • Tổng giám đốc.
    • Xem thêm: Mô tả công việc của một giám sát bán hàng

     Lưu ý: Đối với mô hình này phải có ít nhất 20% thành viên độc lập và phải thành lập ban kiểm soát nội bộ trực thuộc hội đồng quản trị.

     Sơ đồ tổ chức công ty TNHH một thành viên

     Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp mà chủ sở hữu có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản có liên quan của công ty trong phạm vi vốn điều lệ.

     Mô hình 1

     • Chủ tịch công ty: do người đứng đầu công ty bổ nhiệm. Có quyền và nghĩa vụ như chủ sở hữu công ty, nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, nhưng không được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc/Giám đốc;
     • Tổng giám đốc/Giám đốc: Có thể do Chủ tịch/Hội đồng thành viên bổ nhiệm hoặc công ty cũng có thể thuê giám đốc bên ngoài. Nhiệm vụ chính là điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, nhiệm kỳ giữ chức vụ cao nhất là 05 năm.
     • Mô hình 2

      • HĐTV: Gồm từ 3-7 người, Sếp công ty là người bổ nhiệm HĐTV. Có quyền và nghĩa vụ như chủ sở hữu công ty, nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, nhưng không được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc/Giám đốc;
      • Tổng giám đốc/Giám đốc: Có thể do Chủ tịch/Hội đồng thành viên bổ nhiệm hoặc công ty cũng có thể thuê giám đốc bên ngoài. Nhiệm vụ chính là điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, nhiệm kỳ giữ chức vụ cao nhất là 05 năm.
      • Lưu ý: Nếu chủ sở hữu công ty là doanh nghiệp nhà nước thì phải thành lập ban kiểm soát.

       Sơ đồ tổ chức Công ty Xây dựng

       Hoạt động chính của các công ty xây dựng là tư vấn, thiết kế, thi công, quản lý, giám sát và nghiệm thu các công trình. Dựa trên tính năng này, bạn có đoán được sơ đồ tổ chức của công ty là gì không? Cơ cấu tổ chức của mô hình công ty xây dựng tuy rất đa dạng nhưng nhìn chung vẫn xoay quanh hai yếu tố chính là sản phẩm cốt lõi và quy mô của dịch vụ. Các doanh nghiệp có xu hướng xây dựng sơ đồ dựa trên định vị của họ và lĩnh vực kinh doanh chính của công ty.

       Dưới đây là mẫu sơ đồ tổ chức công ty xây dựng cơ bản bạn có thể tham khảo:

       Sơ đồ tổ chức công ty sản xuất

       Do đặc thù của công ty sản xuất là sản xuất độc lập trong phạm vi luật định nên cơ cấu tổ chức của mô hình công ty này ưu tiên sự gọn nhẹ, thống nhất để đảm bảo sự phối hợp, hỗ trợ giữa các bộ phận. Vì vậy, các công ty sản xuất thường được chia thành nhiều bộ phận, mỗi tổ sản xuất đảm nhận một nhiệm vụ. Tuy nhiên, các bộ phận riêng lẻ vẫn có mối quan hệ hỗ trợ để tạo nên một chỉnh thể thống nhất.

       Cách vẽ sơ đồ tổ chức công ty bằng excel

       Hiểu được nguyên tắc xây dựng Sơ đồ tổ chức công ty là gì, chúng ta hãy bắt tay vào vẽ sơ đồ tổ chức. Để nhanh hơn và dễ dàng hơn, hãy sử dụng các công cụ được cung cấp trong excel và làm theo các bước sau:

       Bước 1: Tạo sơ đồ tổ chức trong excel

       Đồ thị chính quy

       • Trên trang mà bạn muốn vẽ sơ đồ tổ chức, nhấp vào Chèn Hộp thoại và chọn smartart. Các kiểu biểu đồ có sẵn sẽ xuất hiện ngay lập tức, chỉ cần chọn kiểu phù hợp.
       • Sau khi chọn loại biểu đồ phù hợp, biểu đồ sẽ xuất hiện bên ngoài trang tính excel của bạn. Bên cạnh là cửa sổ nhập thông tin cấp bậc, phòng ban vào các ô thích hợp.
       • Biểu đồ có hình ảnh

        • Sau khi chọn tab Chèn và nhấp vào biểu tượng thông minh, lựa chọn kiểu biểu đồ sẽ mở rộng. Tại đây, nhấn vào Hierarchy và chọn 1 trong 2 kiểu như hình.
        • Sau khi chọn loại sơ đồ, trong phần Ảnh của ngăn bên trái, hãy chọn vị trí trên máy tính mà bạn muốn chụp ảnh. Sau đó chọn ảnh tương ứng với vị trí phân cấp, nhấn chèn, ảnh sẽ được chèn vào ảnh.
        • Bước hai: Tùy chỉnh nội dung

         • Để thêm thứ hạng tương ứng, chỉ cần nhấn enter và một ô tương tự có cùng đơn vị sẽ được thêm vào vị trí đối xứng.
         • Để thay đổi thứ hạng của một ô, hãy nhấn phím tab. Ô này sẽ ngay lập tức là một phần con của ô trên.
         • Để xóa một vị trí trong sơ đồ, nhấp chuột phải vào ô cần xóa và chọn lệnh Cắt hoặc nhấp vào đường viền của ô cần xóa và nhấn phím xóa trên bàn phím.
         • Để thay đổi màu của toàn bộ biểu đồ, hãy nhấp vào tab Thiết kế, sau đó chọn Thay đổi màu, sau đó chọn màu tương ứng với màu chính của công ty bạn.
         • Để đổi màu cho ô bạn làm như sau: click vào ô muốn đổi màu -> chọn Format -> click Shape Fill -> chọn màu muốn đổi.
         • Để thay đổi hiệu ứng cho ô: chọn Design từ thanh công cụ -> trong hộp thoại smartart style, chọn biểu tượng -> chọn hiệu ứng mong muốn.
         • Muốn thay đổi liên kết giữa các ô: click chuột phải vào liên kết muốn thay đổi -> trong hộp thoại gõ tắt hiện lên, chọn kiểu liên kết mong muốn trong bộ chọn kiểu.
         • Mong rằng qua những giải đáp trên, bạn đã hiểu rõ sơ đồ tổ chức công ty là gì và tầm quan trọng của sơ đồ tổ chức đối với hoạt động của doanh nghiệp. Bạn có thể dựa vào các mẫu sơ đồ gợi ý này để thiết kế sơ đồ phù hợp với mô hình công ty của mình.

          Xem thêm: Tâm lý trẻ 2 tuổi và điều mẹ cần biết để nuôi dạy con tốt nhất

          • Website:https://timvanphong.com.vn/
          • Đường dây nóng:0968 382 682
          • Trang dành cho người hâm mộ: fb.com/timvanphong.com.vn
          • Bản đồ: https://g.page/tim-van-phong-hn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button