Blog

Sơ đồ hệ thống chính trị ở Việt Nam

Bản đồ hệ thống chính trị Việt Nam là bản tóm tắt các bộ phận cấu thành nên hệ thống chính trị Việt Nam, để mọi người có cái nhìn bao quát hơn khi muốn tìm hiểu về hệ thống chính trị Việt Nam. Về tổng thể, Bản đồ hệ thống chính trị Việt Nam được xây dựng rất cụ thể và rõ ràng, đảm bảo giá trị thực cho người đọc và các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu về hệ thống chính trị Việt Nam. Bài viết vềBản đồ hệ thống chính trị Việt Nam dưới đây hy vọng đã mang đến cho độc giả nhiều thông tin chi tiết và cụ thể.

Sơ đồ hệ thống chính trị ở Việt Nam

Bạn đang xem: Sơ đồ cấu trúc hệ thống chính trị việt nam

Bản đồ hệ thống chính trị Việt Nam

Tôi. Khái niệm hệ thống chính trị

Trong xã hội có giai cấp, giai cấp tìm cách giành lấy quyền lực nhà nước, thực hiện lợi ích của mình, thực hiện mục tiêu chung của xã hội theo khả năng và mối quan hệ quyền lực của mình, trên cơ sở quyền và lợi ích con người. Vì vậy, theo cách tiếp cận này, chính trị được tóm tắt là mối quan hệ giữa các giai cấp nhằm giành lấy, duy trì và thực thi quyền lực nhà nước.

Xem thêm: Mách bạn 3 cách làm sữa chua uống mát lạnh tại nhà, giải nhiệt mùa hè

Từ đây có thể hiểu hệ thống chính trị là tập hợp các tổ chức chính trị hợp pháp trong xã hội, bao gồm các hệ thống cơ cấu và chức năng có mối liên hệ với nhau như các đảng chính trị, các quốc gia, các tổ chức chính trị – xã hội, với cơ chế vận hành và mối quan hệ giữa chúng trong để thực hiện quyền lực chính trị.

Hai. Bản đồ hệ thống chính trị Việt Nam

Thể chế chính trị là một nhóm các tổ chức chính trị (hợp pháp) thực hiện các chức năng nhất định trong xã hội, bao gồm:

+ Chính đảng: Đảng cầm quyền là lực lượng chủ yếu thực hiện quyền lực nhà nước, quyết định chính sách của nhà nước. Các chính đảng khác (trong mô hình hệ thống chính trị đa đảng) đóng vai trò hợp tác, tham gia, phản biện, giám sát, thậm chí tìm cách hạn chế, ngăn cản hoạt động của đảng cầm quyền nhằm bảo vệ lợi ích của đảng cầm quyền.

+ Nhà nước: Gồm 3 ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ba thiết chế này thực hiện quyền lực nhà nước. Quyền lực nhà nước khác với quyền lực của các tổ chức chính trị khác ở tính “cưỡng chế độc quyền pháp lý” của nó.

Xem thêm: Chức Năng Của Phòng Marketing Là Gì?

+ Tổ chức chính trị – xã hội: Là tổ chức dân sự được thành lập nhằm đạt được những mục đích nhất định, có tác động tác động đến việc thực thi quyền lực của đảng cầm quyền, nhà nước nhằm bảo vệ lợi ích của tổ chức và các thành viên của tổ chức đó. Mức độ ảnh hưởng này phụ thuộc vào địa vị, khả năng và nguồn lực của tổ chức trong xã hội.

Trong hệ thống đó, đảng vừa là một bộ phận cấu thành của tổ chức, vừa là “nòng cốt” lãnh đạo, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước do nhân dân làm chủ, do nhân dân quản lý, nhân dân làm chủ theo pháp luật, có chức năng thể chế hóa và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, bảo đảm nhân dân làm chủ. điều hành đất nước, bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là liên minh chính trị của các chính đảng, các đoàn thể nhân dân và các cá nhân đại diện cho các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, là nền tảng chính trị của đất nước. Chính quyền nhân dân có vai trò quan trọng trong việc thực hiện phản biện và giám sát xã hội, góp phần xây dựng đảng, xây dựng nhà nước, phát huy nhân dân làm chủ nước nhà. Tổ chức chính trị – xã hội (còn gọi là tổ chức nhân dân) do nhân dân thành lập để tập hợp, vận động mọi thành viên trong xã hội thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Tích cực tham gia các công việc của nhà nước và xã hội, thực hiện quyền lực của nhân dân.

Ba. Đặc trưng cơ bản của thể chế chính trị

Trong xã hội có giai cấp, các chủ thể chính trị liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức để tác động vào quá trình phát triển của đời sống xã hội; củng cố, duy trì và phát triển chế độ vì lợi ích của giai cấp thống trị, đồng thời thực hiện mục tiêu lợi ích của chủ thể khác ở một mức độ nhất định.

– Quyền lực: Hệ thống chính trị của bất kỳ chế độ hay xã hội nào, mà còn là hệ thống tổ chức phân phối và thực thi quyền lực chính trị cho các chủ thể và lực lượng xã hội. Chẳng hạn, bên cạnh chủ thể nắm giữ và thực hiện quyền lực nhà nước, còn có những chủ thể khác tham gia và tác động vào việc thực hiện quyền lực nhà nước trên một phương diện nhất định, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của chính nhà nước trong xã hội.

– Tính ưu việt: Thể chế chính trị được xây dựng và vận hành theo thể chế, pháp luật và cơ chế để tạo nên sức mạnh và tính ưu việt của thể chế. Do đó, các tương tác có hại làm suy yếu động lực và hiệu suất của nhau sẽ bị hạn chế, ngăn chặn và các tương tác hỗ trợ và hợp tác để đạt được kết quả được cho phép và khuyến khích. Điều này là tốt nhất cho tất cả các bên và xã hội.

Trên đây là bài viết vềBản đồ hệ thống chính trị Việt Nam mà chúng tôi cung cấp tới bạn đọc. Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc quan tâm đến Bản đồ hệ thống chính trị Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn.

Xem thêm: Trồng cà chua dùng 6 thứ này tẩm bổ, cây suy dưỡng bỗng dưng lớn vọt, cho ra quá trời trái

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button